Herstel de fundering van de bestaanszekerheid, stop de armoede

19 oktober 2022

Zaterdag 15 oktober sprak de Zaanse PvdA fractie op de bijeenkomst ‘Stop de armoede’ van het FNV en DIDF op de Gedempte Gracht in Zaandam. Boodschap van het FNV, ‘In plaats van de structurele oorzaken aan te pakken komt de overheid met een EHBO-kit. Bij serieuze problemen horen serieuze middelen, geen noodverbandjes en pleisters.’ Wij voegen daaraan toe, herstel de fundering van de Zaanse bestaanszekerheid.

Mensen in armoede leven korter en hebben minder jaren in goede gezondheid

Dagelijkse stress over je bestaanszekerheid. Hoe betaal ik mijn huur, mijn energie, mijn zorgkosten, de tandarts, mijn eten en hoe zorg ik dat mijn kind of kinderen kunnen meedoen op school. De impact van armoede op mensen is groot. Wanneer je dit zelf nooit hebt meegemaakt is het moeilijk voorstelbaar wat armoede met een mens kan doen. In Zaanstad leeft 1 op de 10 huishoudens in armoede.

De kracht van de samenleving

Armoede is een groot probleem wat structureel aangepakt moet worden en opgelost. Een structurele oplossing kost tijd. Nu is het nodig om de armoede te dempen en inwoners te helpen een menswaardig bestaan te hebben. Daarbij moeten we de kracht van de samenleving inzetten. Als Zaanse fractie maken we vaak kennis met deze kracht. Zaankanters die elkaar helpen en ondersteunen. Bijvoorbeeld Frank en Herbert uit Poelenburg van het inloop huis 1=samen. Die een plek geeft aan mensen om elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Michael uit Wormerveer die als doel heeft om elk kind uit gezinnen waar weinig geld is een fiets te geven. Lonneke van de kledingbank die met haar vrijwilligers een mooi winkelconcept heeft. Alle vrijwilligers van de Voedselbank. Alle inwoners die ondanks hun eigen omstandigheden omzien naar anderen of buren die elkaar helpen. Alle vrijwilligersorganisaties die hier niet staan want er zijn er zoveel dat dit stuk anders veel te lang wordt.

Herstel de fundering van de bestaanszekerheid

Als politiek moeten we ons realiseren dat de kracht al in de mensen en de samenleving zit. De pleisters, die wij minimaregelingen noemen, kunnen helpen. Maar de opdracht moet zijn om de fundering te bouwen van bestaanszekerheid. Zekerheid waarin mensen kunnen groeien en ontwikkelen. Een betaalbare woning, een betaalbare energierekening, betaalbare boodschappen, goed onderwijs, betaalbare zorg. Daarvoor is een eerlijkere verdeling van onze rijkdom nodig en een politiek die keuzes durft te maken. Ga weer staan voor de mensen. Het is nodig om ons op lokaal, landelijk en Europees niveau te verenigen. Dan pas kunnen we een echte vuist maken.

Onze Zaanse fractie blijft zich inzetten voor meer betaalbare woningen, voor een leerkracht in elke Zaanse klas. We helpen en ondersteunen inwoners in kwetsbare Zaanse wijken. We ondersteunen Zaanse vrijwilligersorganisaties. En ja, we blijven pleisters plakken zolang als nodig is. We laten niemand in de kou staan.

En als het lukt om stapje voor stapje de fundering van de Zaanse bestaanszekerheid weer te herstellen dan ontketenen we en versterken we samen de kracht van mensen en de samenleving. Waarbij iedereen weer gelijke kansen krijgt op een menswaardig bestaan en een hoopvolle toekomst.

Namens de Zaanse PvdA fractie
Geert Rijken