Inloophuis in de Verkade Villa een goede zaak

28 februari 2023

De afgelopen 3 jaar heb ik mij namens de PvdA fractie (samen met raadscollega Peter Kranenburg) ingezet voor het realiseren van een inloophuis voor mensen met een verslaving In Zaanstad. Als de vergunningen worden afgegeven start in mei in de voormalige Verkade Villa De Regenbooggroep met het inloophuis. Een resultaat waar we blij mee zijn en wat laat zien dat je in de politiek verschil kan maken.

Het vertrekpunt was in maart/april 2020. Bij de Albert Heijn kwam ik een bekende tegen die naast ’t Veldpark woonde. Hij vertelde mij over de problemen die hij als omwonende ervaarde van een groep of groepen in het park. Het was een mix van geluidsoverlast, dealen in het park, achter gelaten afval, gevoelens van onveiligheid. Voor mij de aanleiding om me er meer in te verdiepen.

Er is niet één kant en klare oplossing

Zoals bijna bij elk probleem waar je je in verdiept blijkt er nuance te zijn. Want waar de ene omwonende de groep als onveilig ervaarde was dit bij de andere niet het geval. Waar de ene denkt, de groep moet per direct weg, denkt iemand anders weer, laat ze lekker zitten. Naast gesprekken met omwonenden zijn we ook gesprekken aangegaan met de Politie, Leger des Heils, mensen uit het park, gemeenteambtenaren en burgemeester Hamming.

Duidelijk werd dat er verschillende problemen spelen, dat er niet één groep is maar meerdere groepen mensen. Er is dus niet één kant en klare oplossing. Verslavingsproblematiek is en elk geval één van de problemen. Met name de politie gaf aan een plek te missen om mensen naar toe te leiden. Een inloophuis kan daarvoor een oplossing zijn.

Steun in de gemeenteraad

Vanaf dat moment begon het politieke werk. Want om een inloophuis te realiseren is geld nodig. En om geld beschikbaar te krijgen heb je een meerderheid van partijen nodig in de gemeenteraad. Daarvoor is het nodig om met andere partijen te praten, voorstellen in te dienen (die we in de raad moties en amendementen noemen) te praten met wethouders en burgemeester via het stellen van vragen en het agenderen van het onderwerp.

De gemeenteraad bleek, net als bij de gesprekken met de omwonenden, een goede afspiegeling te zijn van de samenleving. Want waar de ene partij vooral een oplossing zag in handhaven (wegsturen en beboeten) zag de andere meer een oplossing in zorg. Mijn mening daarin is dat het één het ander niet uitsluit. Samenleven is in die zin altijd een kwestie van ‘en-en’. Het samen zoeken naar een balans. Maar het zal niet tot verbazing leiden dat voor mij de uitgangspunten liggen in verdraagzaamheid, barmhartigheid, menswaardigheid en dat handhaving altijd een sluitstuk is.

Uiteindelijk lukte het om de gemeenteraad te verenigen. Het voorstel voor het realiseren van een inloophuis is door bijna de gehele gemeenteraad gesteund. Een resultaat waar ik van geniet. Want het laat zien dat het kan om rechts en links te verbinden door gesprekken en begrip te hebben voor elkaars standpunten.

Verdraagzaamheid, menswaardigheid en barmhartigheid

Maar hoe nu verder? Want het is nog niet klaar. Wij zijn blij dat het inloophuis er komt. Blij dat de Regenbooggroep met al haar ervaring het huis gaat leiden. Tegelijk zijn er ook zorgen bij omwonenden van de Verkade Villa. Want wat gaat er met hun omgeving gebeuren? Wat gebeurt er als om 21.00u. het inloophuis sluit. Begrijpelijke zorgen die ook mogen bestaan. Dat vraagt dus om goede begeleiding en afspraken met de buurt.

Ook zal de komende tijd moeten blijken in hoeverre een inloophuis bijdraagt aan de afname van problemen in ’t Veldpark. Samenleven is ook het verdragen van ongemak en accepteren dat perfectie (gelukkig maar) niet bestaat. Het vraagt dus dat we met elkaar in gesprek blijven en naar oplossingen blijven zoeken.

Als PvdA hebben we de overtuiging dat een inloophuis een goede stap is voor Zaanstad. Omdat het in het samenleven en oplossen van problemen een beweging is naar verdraagzaamheid, menswaardigheid en barmhartigheid. Misschien voor het onderbuikgevoel een moeilijke weg maar in onze overtuiging een weg die ons als Zaankanters uiteindelijk het verst brengt.

Geert Rijken
Raadslid PvdA Zaanstad

Ps. zie ook een artikel van de Regenbooggroep over het nieuwe inloophuis.