Schiphol

10 februari 2023

Agenda initiatief

Op donderdag 15 december 2022 stond tijdens het Zaanstad Beraad het agenda initiatief van GroenLinks en van ons, “Beperking overlast Schiphol” op de agenda. Wij merken dat de overlast van Schiphol ook in onze gemeente steeds meer toeneemt. Steeds meer mensen ervaren geluidsoverlast, variërend van in de zomer gedwongen binnen moeten zitten, tot verstoorde nachtrust en zelfs psychische klachten. Behalve geluidsoverlast, veroorzaakt de luchtvaart luchtvervuiling, staat de stikstofuitstoot van de luchthaven de woningbouw in de weg en is de luchtvaart in Nederland verantwoordelijk voor 6% van de CO2 uitstoot. Daarom pleiten GroenLinks en PVDA voor eerlijke krimp van de luchthaven, waardoor het leefkwaliteit in de omliggende gemeenten, waaronder ook Zaanstad, zal verbeteren en helpt het bij het bestrijden van de klimaatcrisis, ecologische crisis en wooncrisis.

In het agenda initiatief vroegen we de raad onder andere of zij het met ons eens zijn dat de overlast van Schiphol in onze gemeente toeneemt, of zij het met ons eens zijn dat Zaanstad nog niet landelijk erkend wordt als een van de gemeentes met de meeste overlast van Schiphol en welke maatregelen Zaanstad kan nemen om de overlast op alle fronten te beperken.

Geluidsoverlast van Schiphol

De gemeente Zaanstad ligt onder de vliegroutes van Schiphol. Volgens de gezondheidsmonitor heeft 43% van onze inwoners last van vliegtuiglawaai. Matig tot ernstig. In Krommenie is dit 66% en in Assendelft zelf 80%. Omdat er ’s nachts gevlogen wordt hebben in Assendelft Zuid 45% van de inwoners last van slaapproblemen. Geluidshinder en slaapproblemen hebben een negatieve invloed op de gezondheid.

Motie 2 februari 2023

Uiteindelijk heeft het agenda initiatief toe geleid dat op initiatief van ons en GroenLinks door ons en een aantal andere partijen een motie is ingediend waarin gevraagd wordt te blijven bepleiten in de diverse relevante luchtvaartgremia tot afschaffing van de nachtvluchten en erop toe te zien dat deze vluchten niet naar de randen van de nacht worden verschoven. Verder om tevens te bepleiten dat er een toetsbare geluidsnorm wordt opgesteld voor vliegtuiglawaai die aantoonbaar de gezondheid van individuele bewoners beschermt. We hebben ons in de motie gericht op de overlast die door het vliegen ontstaat.

De motie is op 2 februari ingediend en heeft het gehaald. Opvallend zijn de tegenstemmers DZ, POV, PVV en de VVD.

Hans Stokebrand,
Raadslid PvdA

Klik op de afbeelding hiernaast voor een vergroting.