Zorgen om uitvoering WMO

19 april 2023

Marieke VisserIn de afgelopen periode zijn er bij zowel de PvdA fractie als bij het ombudsteam van de PvdA zorgen ontstaan over de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) in Zaanstad. Dit na aanleiding van verschillende signalen die wij hierover binnen krijgen.

Er gaat veel goed

Wat wij allereerst willen opmerken is dat er ook vooral veel goed gaat in de uitvoering. Door de medewerkers van de sociale wijkteams word er elke dag hard gewerkt om passende hulp te indiceren aan onze inwoners voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een woningaanpassing. En dit proces verloopt meestal naar ieders tevredenheid, dat wijzen ook de tevredenheidsonderzoeken uit, die de gemeente Zaanstad met regelmaat laat  uitvoeren.

Zorgen om toegang tot passende hulp

Toch zijn er ook zorgen en lijken kwetsbare inwoners niet altijd toegang te krijgen tot passende hulp of lijken zij verstrikt te raken in ingewikkelde procedures. Wanneer inwoners langdurig vastlopen zien zij zich genoodzaakt zich te melden bij het PvdA-ombudsteam of zelfs bij de gemeenteraad door in te komen spreken. Als PvdA helpen we inwoners graag maar dit hoort niet zo te zijn. Heldere en duidelijke procedures zijn nodig om inwoners goed te helpen.

Niet elke zorgvraag past binnen de WMO

Natuurlijk moeten de sociale wijkteams zich aan de wettelijke kaders houden. Ook kan niet elke zorgvraag gehonoreerd worden vanuit bijvoorbeeld kosten oogpunt. Of kan het zijn dat de inwoner en Wmo-consulent verschillend denken over wat de “ juiste” zorg is.

Toch zien wij mogelijke patronen, en zien wij dat een groep inwoners verstrikt raakt, zich de steek gelaten voelt of onvoldoende gehoord wordt. Als PvdA Zaanstad trekken wij ons dit aan.  Ons gevoel werd o.a. nogmaals bevestigd door een artikel in het NRC. In het artikel beschrijft Jeroen Wester hoe zijn kwetsbare en alleenstaande oom en hij als mantelzorger van zijn oom, totaal vast liepen in het Wmo zorgstelsel. Wat er juist voor zou moeten zorgen dat ouderen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de hulp ontvangen die zij nodig hebben.

Vragen aan de wethouder

Het artikel in het NRC en de signalen die wij als PvdA hebben ontvangen waren aanleiding om op  donderdag 6 april  vragen te stellen  in het Zaanstad Beraad aan de portefeuillehouder.

Beantwoording portefeuillehouder

De beantwoording van de portefeuillehouder op onze vragen gaf duidelijk weer hoe hard er gewerkt wordt aan continue verbeteringen. Een aantal van onze zorgen konden worden weggenomen, zo werken we in Zaanstad bijvoorbeeld niet met externe bureau’s volgens de portefeuillehouder. En zijn er sinds 2015 al veel verbeterslagen gemaakt.

Maar de portefeuillehouder erkende ook de zorgen, en benoemde dat het zorgstelsel in Nederland inderdaad complex is, waar we ook in Zaanstad last van hebben. Een onderwerp wat landelijk opgepakt moet worden.

Er komt nieuwe wetgeving (DOS) vanuit Den Haag aan, die hopelijk de broodnodige verbeteringen zal gaan brengen. Bijvoorbeeld om de problemen bij de overgang tussen de verschillende wetgeving (WMO, WLZ en de ZvW) te verkleinen zodat  kwetsbare inwoners niet meer tussen het wal en schip terecht komen.

Binnenkort zullen er in onze regio ook gelden vanuit VWS worden aangevraagd om in te kunnen zetten op bijvoorbeeld verbetering op samenwerking tussen gemeente en de zorgverzekeraars.  Zaanstad kijkt er naar uit om hiermee te experimenteren.

Ook erkende de portefeuillehouders dat er inderdaad soms zaken mis gaan. De afdeling Stedelijke Toegang van de gemeente kan hierbij bemiddelen en in samenwerking tot een oplossing komen in vast gelopen zaken.

PvdA blijft zich inzetten voor goede zorg

Als PvdA fractie zullen wij de ontwikkelingen nauw in de gaten houden en aan de bel blijven trekken voor die inwoners die onvoldoende gehoord worden. Het NHD heeft ook aandacht besteed aan het onderwerp te lezen via onderstaande link.

Marieke Visser

Raadslid PvdA

Links naar artikelen

NHD

Na aanleiding van de inspraak van een inwoner en de aandacht van de PvdA fractie schreef ook het Noord Hollands Dagblad een artikel over dit onderwerp (alleen voor abonnees).

NRC artikel

In het artikel (alleen voor abonnees) beschrijft Jeroen Wester hoe zijn kwetsbare en alleenstaande oom en hij als mantelzorger van zijn oom, totaal vast liepen in het WMO zorgstelsel, wat er voor zou moeten zorgen dat ouderen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonenden de hulp ontvangen die zij nodig hebben.