Project Guisweg, hoe ingewikkeld is het?

30 november 2022

De PvdA Zaanstad is positief over het voorstel voor het voorlopige ontwerp op de auto- en fietstunnel rondom de Guisweg. Er zijn zorgen bij inwoners over het plan. Zorgen die we begrijpen en waar we aandacht voor vragen. Bijvoorbeeld over de (sociale) veiligheid van de fietstunnel, de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid bij het weghalen van de op- en afrit bij oud Koog en de sportverenigingen.  Ook blijft de wens bestaan voor een verdiept spoor. In dit stuk leest u meer informatie en onze mening.

Wat is het voorlopige ontwerp?

Het voorlopige ontwerp bestaat uit een fietstunnel onder het spoor en de provinciale weg door. De fietstunnel komt in het verlengde van de Guisweg. Dus waar de spoorovergang nu ook is. Daarnaast komt er een autotunnel bij het spoor ter hoogte van de Gamma in oud Koog. Een volledige op- en afrit nabij het politiebureau voor de A8 en het weghalen van de op- en afrit A8 bij oud  Koog. Het filmpje hieronder geeft een goede indruk:

www.youtube.com/watch?v=Ie9joNVqvZQ

Definitieve keuze in 2023

Met onze reactie op het voorstel hebben wij als PvdA fractie onze mening, zorgen en aandachtspunten aan de wethouder laten weten. In het eerste of tweede kwartaal van 2023 komt er een definitief voorstel naar de gemeenteraad. Dan wordt besloten of het project Guisweg doorgaat.

Waarom is een oplossing voor de spoorwegovergang bij de Guisweg nodig?

Het project Guisweg is gestart voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en om het mogelijk te maken meer treinen te laten rijden. De verkeersveiligheid is vooral voor de fietsers. Veel scholieren steken bij de Guisweg het spoor en de Provinciale weg over. Door de weinige ruimte die er is ontstaan er onveilige situaties. Bijvoorbeeld bij het wachten bij de stoplichten voor de Provinciale weg. De bereikbaarheid gaat over het autoverkeer en het vaker laten rijden van treinen. De spoorbomen zijn nu al vaak naar beneden wat soms zorgt voor lange wachtrijen voor autoverkeer. Door het mogelijk te maken meer treinen te laten rijden wordt de bereikbaarheid in Zaanstad en de regio voor treinreizigers beter.

Keuze tussen niets doen of het maken van een auto- en fietstunnel

Er is geld beschikbaar voor de oplossing met een auto- en fietstunnel. Een oplossing waarmee medio 2025 gestart kan worden. Het spoor rondom de Guisweg verdiepen is een diepgewortelde wens in Zaanstad. En eerlijk is eerlijk, ook wij vinden dat de beste optie. Met één grote maar, er is geen geld voor beschikbaar. Voor dit soort projecten betaalt Zaanstad maar een klein gedeelte zelf. Het grootste gedeelte komt van Provincie, Vervoerregio, Prorail en Rijk. Wanneer we nu kiezen om geen auto- en fietstunnel te maken, is een nieuw lobby traject nodig. Dat betekent een risico dat de komende 20-30 jaar niets gebeurt. De vraag die we ons hebben gesteld, is de oplossing met een auto- en fietstunnel dan zo slecht dat je dat niet moet doen? Ons antwoord daarop is nee.

Behoud de afrit bij oud Koog

Ook wij hebben een aantal zorgpunten. Wij willen dat de afrit naar oud Koog behouden blijft. De afrit zorgt voor de kortste en meest veilige route voor vrachtauto’s naar Tate en Lyle. Ook blijft de bereikbaarheid voor de winkels en bewoners voor oud Koog daarmee beter en kan de schietvereniging onder de afrit blijven.

Voordelen voor fietsers

De oplossing met een auto- en fietstunnel zorgt voor voordelen voor fietsers. Op 3 plekken kunnen fietsers veiliger doorrijden. De oversteek Guisweg langs het spoor verdwijnt. Dat betekent dat het eerste stoplicht wat fietsers vanaf de Hempont tegenkomen bij Wormerveer is. Daarnaast gaan fietsers straks zowel het spoor als de Provinciale weg onderdoor. Dat biedt meer verkeersveiligheid. Aandacht hebben we gevraagd voor de sociale veiligheid. Een tunnel kan een onveilig gevoel geven. Daarom willen we een open ontwerp waarbij je goed door de tunnel heen kan kijken. In de eerste ontwerpen lijkt dit ook zo te zijn. De tunnel is niet te vergelijken met de tunnel bij bijvoorbeeld Westerwatering.

Zorg voor goede oplossingen voor de tennisverenigingen en schietvereniging

De voorgenomen plannen hebben invloed op de tennisverenigingen Westzijderveld en KZTV en op de schietvereniging KRSV die onder de afrit bij oud Koog zit. Als PvdA hebben we contact met deze verenigingen. We dringen er bij Zaanstad op aan om samen met de verenigingen te werken aan oplossingen waarbij de verenigingen behouden blijven. Dat lijkt bij de tennisverenigingen goed te gaan. Voor de schietvereniging zijn er nog onzekerheden. Wij blijven dit goed volgen. Voor ons is het standpunt dat de verenigingen behouden blijven zo nodig op een nieuwe plek.

Zorgvuldige afweging

Een zorgvuldig proces waarbij inwoners, verenigingen, winkeliers en andere belanghebbenden gehoord worden is nodig. Ontwikkelingen zoals het project Guisweg hebben grote impact op de omgeving. Veranderingen maken onzeker en waar een verandering voor de één positief uitpakt zal dat voor een ander weer niet gelden. Als fractie blijven we ons oor te luister leggen. We kijken uit naar het definitieve ontwerp in 2023 en maken dan onze definitieve keuze. Heeft u vragen aan ons? Stel ze dan gerust.

Geert Rijken
Raadslid PvdA