Wij maken ons sterk voor een Zaanse samenleving, waar iedereen een gelukkig bestaan kan hebben. Waar wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen, in werkgelegenheid en bedrijvigheid, in duurzaamheid (voorkoming van energiearmoede) en in goede voorzieningen voor de inwoners. Waar de overheid zorgt voor bestaanszekerheid. De afgelopen 4 jaar hebben wij gezorgd voor meer woningen en zeker ook meer betaalbare woningen. Hier gaan we actief mee door. Een Zaanstad waarin we uitgaan van vertrouwen in onze inwoners, waarin we samenwerken aan het verbeteren van onze stad.

Download verkiezingsprogramma

Bouwen aan een beter Zaanstad

Onze speerpunten.

Lees verder

Financiën

Een financieel beleid gericht om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in de Stad! Zaanstad blijft de komende jaren groeien en dat vraagt om uitgebreide investeringen in de stad. Om dat te kunnen realiseren kiest de PvdA ervoor om dat ook financieel op een verantwoorde wijze mogelijk te maken.  Een eerste voorwaarde daarvoor

Lees verder

Bestuur

Een overheid die samenwerkt, ondersteunt en service gericht is. De PvdA heeft zich ingezet voor een betere dienstverlening. De gemeentelijke website is aangepast en meer toegankelijk gemaakt ook voor slechtzienden en laaggeletterden. Er is meer aandacht gekomen voor de wijze van communiceren door de gemeente. We hebben gepleit voor het eerder betrekken van bewoners op

Lees verder

Leefbaarheid

Pas als je je veilig voelt, kan je daadwerkelijk vrij zijn. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken. In een onveilige omgeving kunnen mensen zich niet ontwikkelen, niet emanciperen, niet zijn wie ze willen zijn. In Nederland is veiligheid oneerlijk verdeeld. Het maakt uit in welke buurt

Lees verder

Bereikbaarheid

Een overheid die samenwerkt, ondersteunt en servicegericht is Veel gaat goed maar het kan nog beter! We zien gelukkig voorbeelden van hoe er verbeterslagen zijn gemaakt in de dienstverlening van de gemeente, we hebben ons daar als PvdA ook voor ingespannen. De gemeentelijke website is aangepast en meer toegankelijk gemaakt. Ook is er meer aandacht

Lees verder

Sport

PvdA Zaanstad de nummer 1 partij in sport De PvdA heeft de afgelopen jaren op het gebied van sport veel bereikt. We waren de trekkers van de nieuwe sporthal in Zaandam Zuid, het nieuwe zwembad Crommenije, de nieuwe atletiekbaan, honkbal, softbal en korfbal op sportpark De Omzoom in Saendelft, het nieuwe topsportcentrum De Koog, we

Lees verder

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor een aantrekkelijk en levendig Zaanstad Cultuur toegankelijk voor iedereen Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en over onze dromen. Zonder de bibliotheek, de muziekschool, de cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie

Lees verder

Onderwijs

Onderwijs is de basis van onze samenleving en wij zijn voorstander van openbaar onderwijs. Ieder kind in Zaanstad heeft recht op het beste en meest toegankelijke onderwijs. Goed onderwijs is de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen. De gemeente heeft vooral de taak voorwaarden voor goed onderwijs te scheppen.  De PvdA strijdt voor verbetering van het

Lees verder

Milieu

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig. In de komende jaren zetten we in onze gemeente alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte, zo goed als mogelijk op te vangen. Een wereld met minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen,

Lees verder

Wonen

Wij zorgen voor een goed en gevarieerd woningaanbod. Woningbouw en woonruimteverdeling De PvdA is de partij van het wonen. Dat hebben we ook deze periode laten zien.  De woningbouwproductie is opgevoerd. Tot 2030 staan inmiddels al 15.000 woningen in de planning. In 2022 en 2023 wordt met de bouw van 3500 woningen gestart. Het aandeel

Lees verder

Economie

De PvdA wil de Economie versterken voor een duurzame toekomst. Landelijk daalde de economie als gevolg van de Coronacrisis in 2020 met 3,8%, in Zaanstad was dat 2%. Deze lagere daling vloeide voort uit het feit dat Zaanstad veel productiebedrijven kent, zoals industrie en bouw. Hoewel het aantal faillissementen slechts licht hoger lag dan voorgaande

Lees verder

Werk en inkomen

Goed werk en eerlijk loon voor iedereen. Iedereen verdient goed, betekenisvol werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is meer dan alleen een inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, zorgt voor voldoening en voor verdere ontplooiing van talent. Meedoen in de samenleving. Wie geen baan heeft of maandelijks een vast inkomen, leeft voortdurend in onzekerheid.

Lees verder

Zorg en Welzijn

Samenwerken aan goede zorg voor iedereen. De mens centraal en iedereen telt mee Iedereen moet zeker zijn van zorg wanneer dat nodig is. De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO- en de jeugdzorg. Deze taken zijn in 2015 naar de gemeente gegaan, maar niet met voldoende budget. Hoe we daar lokaal mee omgaan, is een

Lees verder

Armoede en schulddienstverlening

Werken aan een samenleving zonder armoede. De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor mensen die in armoede (dreigen te) raken, juist ook de afgelopen periode in Coronatijd. Er zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties om beginnende huurachterstanden zo snel mogelijk te melden bij het Sociaal Wijkteam. Door Het vroegtijdig signaleren is het aantal huisuitzettingen flink

Lees verder